"A világon azért vagyunk, hogy otthon legyünk benne valahol mindannyian.." ** -- Tamási Áron

Déli Magyar Krónika

""A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét.""
-- Leonardo da Vinci --

""Az Isteni erő, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek.""
-- Wass Albert --

""Az igazi természeti törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok.""
-- Bíró Csaba --

A Nyirkai Jóslat, a XIX. Századból - Hét Táltos Jóslata

2014.03.01 21:10

 

A Nyirkai Jóslat.

Egy a XIX. században talált felvidéki jóslat amely igazolja a magyar történelmet és előre vetíti a Magyar Nemzet jövőjének egy lehetséges vízióját. A Jóslatból azóta már sok minden bekövetkezett és már nem sok van belőle hátra.

 
A Nyirkai Jóslat Előélete
 
--  A "Nyirkai Jóslat" néven elhíresült jóslat tartalmazza az 1946-47-től hazánkban és néhány európai országban már megtörtént jelentős esemény leírását. Mint minden jóslatot, úgy ezt is, a beteljesülés után a legkönnyebb értelmezni. Utólag már jobban körvonalazódik és érthetőbbé válik az ember számára, hogy pontosan mit jelentett a jövendölés.....
--  Ha egy született jóstehetséghez megyünk el azért, hogy kártyából megmondja a jövőnket, még akkor is elengedhetetlen a gondolkodás, hiszen szeretnénk minél többet megérteni a hallottakból ezt pedig csakis gondolkodás útján érhetjük el.....
--  Ha viszont a szemünk elől elrejtettnek tűnő világból, azon belül egy szellemiségtől kapunk egy ráadásul egész országra vonatkozó jóslatot, ami nagyjából 80-100 évet jelez előre, akkor még az elvont gondolkodás is kevésnek bizonyul, hogy megértsük mire is célzott pontosan a szellem....
--  Ahhoz, hogy teljes egészében megértsük a Nyirkai Jóslat szavait, olyan tudatszinten kellene lennünk, mint magának a Lápkumánja táltos szellemének. Sajnos ettől a jelenlegi magyar nemzet tudata még kicsit messze áll, de szerencsére van nekünk egy Máté Imrénk, aki nemcsak közreadta könyvében a Nyirkai Jóslatot, hanem igyekezett magyarázatot is fűzni hozzá, remélve azt, hogy minél több magyar embernek megérinti a tudatát.
--  A jóslat közreadása óta többeket is érdekelt a mondanivaló és több hozzászólást, észrevételt, értelmezést és értékelést is hallottam, olvastam róla. Jómagam mindig is nagy érdeklődéssel tanulmányoztam a Nyirkai Jóslatot.. A jövő állandóan mozgásban van, így még azt is nehéz megmondani, hogy mi lesz néhány év múlva, nemhogy évtizedekre előre. Ez a jóslat azonban teljességében beteljesedni látszik az utolsó betűig ....
 
A Nyirkai Jóslat Története
 
--  "Hét táltos találkozott a Nyirkai: Hany-ban. Két asszonyember, meg öt férfiember. Jó, ha ennyien vannak a 'Nagy hívás'-hoz. Mert nagy SZELLEM-et szándékoztak idézni, a nemzetre zúdult bajhalmaz miatt. Tudni akarták, meddig tart ez a nyomorúság, meg miképpen alakul a jövendő. 'Nagy hívás' akkor köll, ha az ÉG nem nyilatkozik magától.
--  A táltos asszonyok egyike 'utaztatható' volt. Fölmenének tehát a Rókadombra, az elhagyott csorda kúthoz, az égés szélére. Áldoztak vízzel: UKKÓ-nak, tűzzel: GÖNÜZ ISTENAPÁNK-nak. A 'látó-halló' táltos asszony nekivetkőzött. A többiek bedörzsölték maszlag bimbóval, hogy ne ostromolják a szúnyogok.
--  Már nyár volt ekkor és alkonyodott. A táltos asszony nyakába kék ékkövet akasztottak. Az áldozó tűz parazsára zöld boróka gallyat raktak. A táltos asszony füstöt lélegzett, a többiek meg rejtőztetőt dunnyogtak. Dobolni, furuglázni nem mertek, a határőrség miatt.
--  A táltos asszony révületbe esvén átadta fejében lakó szelleme helyét az idézett SZELLEM-nek, hogy az az ő nyelvével szólalhasson meg. Lápkumánja táltos SZELLEMÉT idézték, mert az idevalósi volt, a mi fajtánk. A táltos asszony először fölszökött, de a többiek körbe vették őt, nehogy baj érje. Először csak hebegett, aztán szóval szólta a régi nagy táltos üzenetét"..
 

A Nyirkai Jóslat

--  Még öt-hét.!
--  A medvebocsot lépre csalják és elverik rajta a port.
(1953. Kelet-Német lázadás Kelet-Berlinben.)

--  Még nyolc-kilenc.!
--  A Duna két partján vérben úszik a hulló lomb,
--  És ösvények tapostatnak a hanyatló nap palástján.
(1956. Budapest, Magyar forradalom.)

--  Nevet kiáltanak.
--  A nevén szólított Öreg tétovázik,
(Nagy Imre.)
--  De vállalja sorsát. (Beletörődik sorsába.)
--  Ifjak ragadnak fegyvert, nők és férfiak egyaránt. Közel a Győzelem. (1956. október - november.)

--  Ekkor megelevenednek az árnyékok. (1956. november. 4.)
--  Az igaz harcosnak kedvét szegik. (Maléter Pál.)
--  Az ügyet nyugattól-keletig elárulják. (Szabad Európa Rádió és USA hitegetése.)
--  Szerencsés, ki időben kereket oldhat. (Tartsatok ki.! Aztán cserbenhagytak.)
--  Nagy az érvágás.! (Sok magyar disszidált külföldre.)

--  A Négy Folyó Városának Igaz Emberét kiejtik az ablakon. (Győr lehet a 4 folyó városa: Duna, Marcal, Rába, Rábca.)
--  A győzők eltanácsolják a kopasz zsarnokot. (Rákosi Mátyás ideje lejárt, száműzik az önkényeskedő zsarnokot.)
--  És a Vasmacskák Városának fattyát teszik meg helytartónak. (Kádár János Fiumében született és törvénytelen gyerek volt.)
--  Ő megöleti a Tétovázó Öreget. Az ifjúságon bosszút áll. (Nagy Imre és sok fiatal magyar kivégzése.)

--  Sokáig uralkodik, és rontja a nemzetet. (Kádár János hosszú regnálása.)
--  Jutalmazzák az elvtelenséget, mindent pénzben mérnek. (Ez az elvtelen vaskor, csak a pénz számít, csak a pénz az Isten.)
--  A lakás, a ház csak lakhely, nem otthon. A gyerek nyűg. (Kádárizmus, Kádárista jelszó: Kicsi vagy Kocsi.)

--  Még húsz-huszonegy.!
--  A kétfarkú oroszlán elbődül, de ugrani nem mer. (1968. Csehszlovák forradalom.)
--  A mieink is átkelnek a Dunán, az ősi földre. (Magyar híradósok és tankok is bevonultak a Felvidékre.)
--  A víg mosoly torz vigyorra változik. Itthon a földművest már megtörték. (Téeszesítés befejezése.)

--  Még nevén a föld, de cseléd sajátjában. (A kifosztás már egyre erősödik.)
--  Lazul a lánc, rozsdásodik a bilincs. (Enyhül a kommunista diktatúra.)

--  Még negyven és néhány.!
--  A Nagykövet cselt vet, összeesküvést sző.
(Horn Gyula.)
--  Korábbi ellenfelek összefognak, (NSZK-NDK.)
--  Rést vágnak a kerítésen. (Közép-Európai piknik, a magyar határzár lebontása.)
--  Meglazítják a medvebocs láncát, (Németek újra egyesülése.)
--  A kétfarkú oroszlán ketrecének láncát is. (Csehek elválnak a Szlovákoktól.)

--  Nem hálásak.
--  A vörös tüzet okádó sárkány ebbe belebetegszik.
(Kádár János megzavarodik.)
--  Harsona jelzi a szabadság kezdetét. (Nagy csinadrata a semmiért.)

--  A szürke marhát napos legelőre engedik. (Ú.n. Rendszerváltás.)
--  A csorda megszédül a szabadságtól. (Reformkommunizmus.)
--  A barmok egymást öklelik. (Pártok, Pártoskodás.)
--  A nép elkergeti a kapuk nyitogatóit. (Német Miklós helyett MDF-kormány.)

--  A Jóindulatú Beteg kerül az élre. (Antal József kinevezése.)
--  Mások intézkednek. (Háttéralkuk köttetnek a háttérben.)
--  A földművestől elveszik örökét, és dobra verik. (A hazug kárpótlás és új nagybirtokok kialakítása.)
--  A senkiháziak vérszemet kapnak. (Külföldi tőkések ingatlanvásárlásai.)
--  A bitangok tékozolják a fényt. (Egy szűk réteg meggazdagodása.)

--  Gyülekeznek a dögmadarak. (USA-beli vezető posztot betöltők.)
--  A nagy tengert átrepüli a Napból szálló, galambnak álcázott karvaly. (Atlanti óceánon át rendszeresen jönnek az álnokok.)
--  Megérkezik a Kánya is - osztozkodni. (Új gyarmatosítók, bankok és befektetők.)
--  Megint terelgetik a népet. (Pártok állandó hazudozásai.)
--  Hiteket erőltetnek. (Sokféle hazug vallások és politikák.)
--  Szaporodnak a pénzért fennhangon imádkozók. (A mai sokféle pénzéhes vallási felekezetek elszaporodása.)
--  A Boldogasszonyunkat elfeledik, buta lúddá tekerítik. (Az Istenanya, a Boldogasszony elfeledése és eltekerítése.)
--  Jaj pedig, ha Istenünk Asszonyi-fele, ha elfordul tőlünk, vagy mink őtőle.!. (Az ősi magyar Yotengrit, Tengri vallás elfeledése.)

--  A Régi Nagy Csata Városában.
--  Ezek papjai dűlőre jutnak, (Keresztény egyházak egyezkedése.)
--  És új lovat nyergelnek. (Megváltoztatják a vallások metodikáját.)
--  Összeesküsznek Isten Képmása ellen. (Csalás ez is mint sok minden egyéb.)
--  A Könyörtelenség Hatalmasaival. (Szegény emberek kizsákmányolása.)

--  A galambnak álcázott karvaly, és a kánya, (Szabadkőműves páholyvezetők.)
--  Égig érő fára segítik a Kiskanászt. (Orbán Viktort hatalomra segítik.)
--  Szívében király, álmaiban császár. (A Kiskanász hatalomvágya óriási.)
--  Szépen szól rondán cselekszik. (Kormányok eladósítják a hazát.)
--  Zsákja feneketlen. (A kormánytagok vagyona mindig tovább nő.)
--  Letaszítják- újra mászik.! (Orbán Viktor, a Kiskanász még mindig hatalom éhes.)
--  A döglött sárkány kutyái új gazdát találnak.!. (Emberek cserélnek a hatalomban.)

--  Még ötvenöt-hatvan.! (2003-2008.)
--  Az íjfeszítő sarja lukas hajóra száll. (Magyarország a Nato-ban és EU-ban.)
--  Az ő ingével- gatyájával tömítik a rést. (A kifosztás hatalmas.)
--  Messze jutnak a parttól, már nem tud kiszállni. (Nem lehet már kilépni.)

--  A döglött sárkány kutyáit a Koronázatlan Cár veszi pórázra. (Vlagyimir Putyin.)
--  A Szűkszavú Tárnokmestert tuszkolják az élre. (Medgyesi Péter báb.)
--  Saját táborából ütnek pártot ellene, (Gyurcsány Ferenc - Hiller puccs.)
--  Mert a Koronázatlan Cár úgy akarja. (Vlagyimir Putyin.)
--  Paprikajancsiból csinál vezért. (Gyurcsány Ferenc.)

--  A nemzet tűri, nem látja meg rajta a rángató madzagokat. (Gyurcsányt kívülről is befolyásolják a különböző külső erők.)
--  A csellel hatalomra segített Paprikajancsi pofátlanul önkényeskedik. (Gyurcsány Ferenc magánszámai és pózolásai.)
--  Buzerálja a népet, nyegle és buta. (Gyurcsány Ferenc és az Ösződi beszéd.)
--  A Kiskanász malmára hajtja a vizet. (Orbán Viktor jön - Gyurcsány Ferenc után: rossz és rosszabb jön.)
--  Jobb ellenfél nincs. A nép tűri őket. (Rossz világ, Itt tartunk most, itt van a jelen és innen van elvileg a MI jövőnk.!.)

--  Nemes lovag-ősök fehér liliomán tipródik a nemzet. (Európai lovag királyok: I. Szt László, I. Nagy Lajos Anjou lilioma.)
--  A csősz tolvaj, a bakter rabló, a bíró cinkos. (Minden szemfényvesztés és ámítás, ez a mai világ.)
--  A különb nem viszi sokra, mert irigylik. (Igazságtalan és élhetetlen az ország.)
--  Ki-ki rántja lefelé a másikat - az országot együtt. Erkölcsben, gazdaságban hátul van minden. (Elvtelen és rabló élet.)
--  Lenézett népek mögött kullog a magyar.!. (Kullogunk az EU tagok között és után.)

--  A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld.! (Földért életjáradék, földeladások 2007-től korlátozás nélkül, idegenek betelepedése.)

--  Még hatvan-hetven.! (2010-)
--  A rátarti úr napszámért kunyerál. (Újabb adók és elvonások.)
--  Már mindent elkótyavetyéltek. (Kifosztották Magyarországot teljesen.)

--  Csak alantas szolgálatok maradnak, égbekiáltó árulások. (Becstelenség és árulás mindenhol, a munkát nem becsülik, munkából megélni nem lehet.)
--  Lesznek, kik alattomos ellenséggel fújnak egy követ. (Jól látjuk, ez megy ma mindenhol, nap mint nap.)
--  Bevezetik a hét tevét, hogy innen köpködhessen lángot, a bikát nyergelő asszonyra. (Arab-Zsidó háború Európában.)

--  Ebből viszály támad benn is, kinn is. (Belviszály itthon is és külföldön is.)
--  A Kost Áldozó két fia tovább marakodik, (Ábrahámot közös ősüknek tartó Zsidók és Arabok.)
--  A tevék magyar hajcsárai a Manó bőrét húzzák Krisztus képére, (Talpnyalók árulásai és színlelései.)
--  Hogy megtévesszék a népet, és arannyá válthassák a félhold csillogását. (Hamis és fals képek és képzetek képzése.)

--  Ők a Kost Áldozó, a tevét nyergelő fiát segítik. (Arab-Zsidó ellenfelek húzásai)
--  Más magyarok pedig a másikat segítik. (Kétfelé szakadás és háborúság.)
--  Kettészakad a nemzet, lángra lobban az ország. (Forradalom és háborúság.)
--  A lángot vér oltja. (Háború és testvérharc.)

--  Magyar magyart gyilkol, de a bika hátáról is ide lőnek a hét teve miatt.
--  A nép fele elpusztul, a szomszédok megmozdulnak,
--  De ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is.
--  A megszeppent maradék UKKÓ-t híjja, a BOLDOGASSZONY-t.
--  A haragosok megbocsátanak egymásnak, az irigy örül más szerencséjének.
--  A rátarti nem rázza a rongyot, a közönyös siet segíteni.

--  Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja
--  A zenélő sivatagok tigrisét, és böcsületes alkuval,
--  Minden visszakerül, ami visszajár.
--  Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé
--  YOTENGRIT, az ŐS-TENGEREK ISTENE nevében.

--  A Jó Szomszédság Törvénye győzedelmeskedik...

 
A Nyirkai Jóslat Utóélete

--  A mai napig általában világos minden. Ami megtörtént az könnyebben megfejthető, mint az, ami nem történt meg, csak sejtetve van, képletes szövegbe csomagolva. Azt már értjük, mit jelent, hogy a "nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld". Értjük, mert régóta zajlik az ország kiárusítása és már tényleg ott tartunk, hogy lábunk alól elkótyavetyélték a földet, a tartalmával együtt.....
--  A jövőt illetően legtöbben a hét tevét nem értik és a zenélő sivatagot. A tevék az arabok felé sejtetnek, a zenélő sivatag pedig a Takla-Makán. Megkövült fák ágai zenélnek a homok mélyén, ha erős szél mozgatja a buckát. A "zenélő sivatag tigrise" azt sejteti, hogy számíthatunk problémáink megoldásában keleti rokonainkra. A jóslat, noha sok rosszat vetít be, kedvező jövőt ígér, ha sok vér árán is.....
--  A Magyarság végül összefog és "...új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé, YOTENGRIT, az ŐS-TENGER-ISTEN nevében. A jó szomszédság törvénye győzedelmeskedik !..." Köznapibban fogalmazva: a YOTENGRIT vallás jegyében megújhodás történik nem csak Magyarországon, hanem "az Öt Égtáj" felé, a határainkon túl is. Ez a jóslat fedi Nostradamus jóslatát, mely szerint: "A Tenger nevét viselő vallás győzedelmeskedik".....