"A világon azért vagyunk, hogy otthon legyünk benne valahol mindannyian.." ** -- Tamási Áron

Déli Magyar Krónika

""A természet mindig tökéletes és soha nem szegi meg törvényét.""
-- Leonardo da Vinci --

""Az Isteni erő, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek.""
-- Wass Albert --

""Az igazi természeti törvényeket nem írták könyvekbe és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok.""
-- Bíró Csaba --

Magyar Őshaza, Pallagkultúra - Czimbalmos Tivadar

2014.03.02 11:23

 

A Magyar Őshaza - A Pallagkultúra.

Czimbalmos Tivadar - "Az Őshaza - A Pallagkultúra című film alkotója - oldaláról idéznék, mely film újabb korszakalkotó mérföldköve ősiségünk hatalmas bizonyítékának a Kárpát-medencében. Mottó: "...kutatásaim rávilágítottak arra a már többé nem tagadható igazságra, hogy a Kárpátokon belül, 400-1300 méter tengerszint feletti magasságon, a természetes tájat ősidők óta behálózza az ember által alkotott épített táj, a pallagkultúra.

http://cdn1.magyarvagyok.com/media/v_lists/2984-120x180.jpg

Czimbalmos Tivadar - Mottó: "Kutatásaim rávilágítottak arra a már többé nem tagadható igazságra, hogy a Kárpátokon belül, 400-1300 méter tengerszint feletti magasságon, a természetes tájat ősidők óta behálózza az ember által alkotott és épített táj, a Pallagkultúra. "Már gyermekkorom óta figyelem szülővárosom, Gyergyószentmiklós felett a csodálatosan kialakított képződményeket."

Magyarországon agro-teraszoknak nevezi az a néhány szakember, akik ezen csodálatos képződményeket kutatja. A román történészek természetesen "dák" agro-teraszokról beszélnek, miért is ne, megtehetik a többi hasonló súlyú és komolyságú kijelentéseik után. Itthon Székelyföldön: Pallagnak nevezi a Gyergyószéki székely már ősidők óta.

Hosszas tanulmányozás és kutatás után rá kellett jönnöm, hogy egy csodálatosan kialakított, épített tájról van szó. Erről beszél a néphagyomány és erről beszélnek a pallagok. Kutatásaim során kiderült, hogy nemcsak Gyergyót övezik pallagok. Megtaláljuk ezen a képződményeket Csíkban, Udvarhelyen, a Királyföldön, Kalotaszegen, az Aranyos mentén, Torda vidékén, a Mezőség bizonyos részein, a meleg Szamos felső folyásán, az Iza völgyében. A Keleti- és Nyugati Kárpátok között, közel: 250 település körül találtam szakrális pallagokat. Igen, szakrális.!.

Méréseim igazolták, hogy olyan, aktív energiákat kibocsájtó pallagokról beszélünk Erdély szerte, amelyek "élnek" és pozitiv energiákat árasztanak. Környezetükben jó érzés tartózkodni. Állatok, növények és emberek a szokványostól eltérően, békésen viselkednek a pallagok közelében. Talán ezen jótékony hatásoknak is köszönhetjük, hogy fennmaradtunk a történelem évezredes viharai között is, mind a mai napig. Megfigyeltem, hogy forma rendeltetés szerint háromféle pallag létezik:

* Gazdálkodás céljára kialakított pallag,
* Ipar és közlekedés céljára kialakított pallag,
* Szakrális célt szolgáló pallagok.

  

Felméréseim eredményeként megállapítottam, hogy Erdély szerte, azon települések körül, ahol pallagokat találunk, a táj jelentős része mesterségesen épített. Egy jól átgondolt, kristálytiszta terv szerint alakították, formálták azt őseink, igényeik szerint. Nem tettek mást az idők folyamán, csak leköltöztek azokba völgyekbe, ahol ma is élünk.

Nyilván felmerül a kérdés, hogy mennyi idős lehet a pallagkultúra.?. A válasz részben az 1330 méter magas Tászok tető rovott megalitjainak tanulmányozásából, részben a Tászok tetőn is fellelhető pallagokból kell kiolvasni. Az kétségtelen tény, hogy a Tatárlakán talált: 7500 éves rovott amulett előtt már állt a pallagkultúra. A sors külön ajándéka, hogy Tatárlaka körül is találtam szakrális, sugárzó pallagokat. A történelem folyamán magyar népünktől mindig azt követelték, ha ősiségről volt szó, hogy bizonyítson. Ellenségeink természetesen hitték, hogy olyan tökéletesen dolgoztak a múltban, hogy minden, ősiségünkkel kapcsolatos nyomot sikerült eltüntetniük..."

Mire enged következtetni ez a Pallagkultúra.?.
Hosszas tanulmányozás és kutatás után rá kellett jönnöm, hogy egy csodálatosan kialakított, épített tájról van szó, amelyet őseink megközelítőleg: 30 000 - 35 000 évvel ezelőtt alkottak meg. A pallagok bizonyítékok arra, hogy a honfoglalás előtt is itt voltunk. Őseink nem tettek mást az idôk folyamán, csak leköltöztek azokba a völgyekbe, ahol ma is élünk. Nyilván felmerül a kérdés, hogy mennyi idôs lehet a pallagkultúra.?. A választ részben az 1330 méter magas Tászok-tető rovott megalitjainak tanulmányozásából, részben a Tászok-tetőn is fellelhető pallagokból kell kiolvasni. Az kétségtelen tény, hogy a Tatárlakán talált: 7500 éves rovott amulett elôtt már állt a pallagkultúra. A sors külön ajándéka, hogy Tatárlaka körül is találtam szakrális sugárzó pallagokat. A történelem folyamán magyar népünktôl mindig azt követelték, ha ősiségrôl volt szó, hogy bizonyítson. Ellenségeink természetesen hitték, hogy olyan tökéletesen dolgoztak a múltban, hogy minden, ôsiségünkkel kapcsolatos nyomot sikerült eltüntetniük. A székelység volt az elsô, a magban a szik, amiből továbbhajtott. Erről szól a film. Arról, hogy ennek tanú bizonysága a pallagok. 

Nemcsak Gyergyót övezik Pallagok. Megtalálhatók ezek a képződmények Csíkban, Udvarhelyen, a Királyföldön, Kalotaszegen, az Aranyos mentén, Torda vidékén, a Mezôség bizonyos részein, a meleg Szamos felsô folyásán, az Iza völgyében. A Keleti- és Nyugati-Kárpátok között, közel 250 település körül találtam szakrális pallagokat. Lengyel-pálcával történô méréseim igazolták, hogy olyan, aktív energiákat kibocsátó pallagokról beszélünk Erdély-szerte, amelyek mind a mai napig aktívak, élnek és pozitív energiákat árasztanak. Környezetükben jó érzés tartózkodni. Állatok, növények és emberek a szokványostól eltérôen, békésen viselkednek a pallagok közelében. Talán e jótékony hatásoknak (is) köszönhetjük, hogy fennmaradtunk a történelem évezredes viharai között is, mind a mai napig. Megfigyeltem, hogy forma/rendeltetés szerint háromféle pallag létezik: gazdálkodás céljára kialakított pallag, ipar és közlekedés céljára kialakított pallag, szakrális célt szolgáló pallagok. A tudósok nagy része erre azt mondaná, hogy ássunk. De akkor csak beleásnánk magunkat a földbe. Előttünk van, állításom szerint: 35 000 éve, és senki nem fedezte fel közöttük az összefüggéseket...

Mi, a székelység vagyunk a magban a szik, a legősibb nép – vallja a Gyergyószentmiklósi: Czimbalmas Tivadar, aki nemrégiben filmet is készített kutatásai tolmácsolására: Az őshaza címmel...
A Pallagkultúra tanulmányozása során vonta le a következtetéseket. Beszélgetésünk során sok érdekességről mesélt.

– Hasonló kutatások…
– Kolozsvári Grandpierre Attila kutatásokat végzett a székelyek őstörténetében. S én elmosolyodtam, amikor kiderült, hogy egymástól függetlenül ugyanazt mondjuk, én a filmen, ô a könyvében. Más irányból közelít, de ugyancsak azt bizonyítja, hogy a székelyek az ôsi kultúrának a hordozói. Mi vagyunk a legöregebb nép. Beszéljük az ôsi nyelvet. Ez a mi magyar nyelvünk, és nekünk van a legrégebbi írásunk: a rovásírás. Dőlnek meg sorban az indoeurópai, indogermán elméletek, hogy a summér ékírás volt a legôsibb. A rovásírásból alakult ki a summér ékírás.
– Ez az elmélet akár át írhatná a történelmünket.?.
– Át kell, hogy írja. Ez a célja a filmnek. Ez a film nem egy tudományos munka. Gondolat ébresztőnek szánom a tudós társadalom felé. A szakemberek dolga, hogy foglalkozzanak vele, az én igyekezetem az, hogy a pallagokat a világörökség részévé kellene tenni az idők folyamán. S ha abból indulunk ki, hogy mi vagyunk a világ legöregebb népe, akkor védettséget kellene élvezzen e nép, mert innen indult el minden.!. Mi vagyunk a pallagkultúra örökösei. Elméletem szerint a napéven: 40 000 év belül ez a kultúra megszűnt, mint ragyogó kultúra, történik egy trauma a föld életében. Mi megmaradunk, de mindent újra kell kezdeni. Megfigyeltem, hogy a Nyugati- és Keleti-Kárpátok vonulatában legalább harminc Magura nevezetû csúcs van. A nem magyar népek számára nem mond semmit, de számunkra jelent, Mag ura. Csak velünk elfelejtették ezt a dicsôséges múltat. Hát el kell keserítenem minden, finnugorizmust hirdetô és egyéb ármánykodó ellenségünket határokon innen és túl, hogy bizony eljött a bizonyítás ideje.!. A szakrális pallagjainkat nem lehet eldugni múzeumok porosodó raktáraiban, nem lehet írva meghamisítani. Ott állnak ma is, teljes épségükben, mutatva a jövőt, a kivezetô utat napjaink összekuszált, álságos és hazug világából.
Az összefüggések megfigyelésének lesz-e folytatása.?.
– Szándékomban áll folytatni, amennyiben lesz rá anyagi forrás. Folyamatosan kötöm össze a szálakat, jönnek az információk több irányból, és megerősít abbéli hitemben, hogy mi vagyunk a legöregebb nép.
Ez idáig Magyarországon mutatta be a filmet Czimbalmas Tivadar. Gyergyószentmiklóson április 10-én 18 órától a Salamon Ernô Gimnázium dísztermében kerül sor a bemutatására. A film egyórás, ezt követôen a szerzô szól az érdeklôdôkhöz, majd kérdéseket is fel lehet tenni Czimbalmas Tivadarnak. Ugyanitt megvásárolható a DVD is, ára 30 lej.